ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Δέντρο της Μάθησης παρέχει τη δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας σε ώρες διαφορετικές από την καθημερινή μελέτη, και έχει στόχο να αναπληρώσει κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και να υποστηρίξει τη σχολική διδασκαλία.

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι ατομικά ή και ομαδικά ομοιογενών τμημάτων (από μαθητές της ίδιας τάξης) σε αντίθεση με τα τμήματα μελέτης που μπορεί να απαρτίζονται και από μαθητές διαφορετικών τάξεων.

Πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ώρες προκύπτουν βάσει των αναγκών του εκάστοτε μαθητή.